Vaadimme edistyksellisempää, eläinten hyvinvointia aidosti edistävää lakia seuraaviksi vuosikymmeniksi

Hallituksen lakiesitys on vanhentunut jo ennen voimaan tuloaan. Se ei ota huomioon nykyistä tietämystä eläinten kognitiivisista, psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä tarpeista. Lakiesitys ei tunnusta eläinten itseisarvoa, vaan esityksen lähtökohtana on eläimen arvo välineenä. Vaikka eläinten oikeus lajin mukaiseen käyttäytymiseen sekä eläinten itseisarvo tunnistetaan, taloudelliset intressit ajavat esitetyssä luonnoksessa niiden ohi.

On surullista että tieto eläinten tarpeista ei näy lakiesityksessä. Esityksessä todetaan toistuvasti että eläimille on taattava mahdollisuus lajin mukaiseen käyttäytymiseen, mutta estetään mielivaltaisesti jopa perustarpeiden toteutuminen kuten vapaa liikkuminen tietyiltä eläinryhmiltä. Esimerkkinä lypsylehmät ja emakot, joiden säilyttäminen sallitaan liikkumisen estävissä navettaparsissa ja porsitushäkeissä.

Olemme pettyneitä hallituksen esityksen kunnianhimottomuuteen. Esimerkiksi turkiksiksi tarhattavien eläinten olosuhteiden parantamiseksi esitys ei tarjoa mitään, edes jatkuvaa juomavettä.

Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista on palautettava valmisteluun.